วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

สาขาศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

BATTERY CLINIC
สาขาศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

คุณสุรเชษฐ  ม่วงอ่ำ
240 หมู่ 12 ต.สระกรวด
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โทร. 0 8 2 - 7 2 5 6 4 24

จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ โทร. 0 8 2 - 7 2 5 6 4 2 4
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic

กลับสู่หน้าหลัก

สาขาป่าพะยอม จ.พัทลุง

BATTERY CLINIC
สาขาป่าพะยอม 2 จ.พัทลุง

TUR.แบตเตอรี่คลินิก
คุณทวีศักดิ์  ชูคง 
149 หมู่ 2 ต.ป่าพะยอม 
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทร. 0 8 6 - 0 0 4 5 5 8 5

จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ โทร. 0 8 6 - 0 0 4 5 5 8 5
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic
กลับสู่หน้าหลัก

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

แบตเตอรี่ รถยนต์ ออนไลน์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

แบตเตอรี่ รถยนต์ ออนไลน์ ประเทศไทย
ศูนย์บริการ บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ร้านแสงอรุณแบตเตอรี่
คุณวีระศักดิ์ แสงอรุณ
53/8 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โทร. 0 8 1-9 8 2 2 8 5 1

จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดีแบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ 

 


เว็บไซค์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004519095904&fref=ts

แบตเตอรี่ รถยนต์ ออนไลน์ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

แบตเตอรี่ รถยนต์ ออนไลน์ ประเทศไทย
ศูนย์บริการ เสาไห้ จ.สระบุรี

ร้านตี๋แบตเตอรี่
คุณสราวุฒิ ธนเขมภัทร
48/3 ม.1 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ 
จ.สระบุรี 18160
โทร. 0 8 1-8 7 5 2 0 8 7

จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดีแบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ 

 

เว็บไซค์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009664952431

แบตเตอรี่ รถยนต์ ออนไลน์ อ.พังโคน จ.สกลนคร

แบตเตอรี่ รถยนต์ ออนไลน์ ประเทศไทย
ศูนย์บริการ พังโคน จ.สกลนคร

ร้านพังโคนยอดช่าง
100 หมู่ 1 ต.พังโคน อ.พังโคน
จ.สกลนคร  47160
โทร. 042-771475 , 081-1005283

จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดีแบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ 

 เว็บไซค์ : https://www.facebook.com/wanyenmak?fref=ts

แบตเตอรี่ รถยนต์ ออนไลน์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

แบตเตอรี่ รถยนต์ ออนไลน์ ประเทศไทย
ศูนย์บริการ ป่าโมก จ.อ่างทอง

ร้าน ป.เจริญชัย แบตเตอรี่
485/ข. หมู่ 6 ต.บางปลากด
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทร. 088-5008188

จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดีแบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ 

 


เว็บไซค์ : http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/01/blog-post_16.html

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

แบตเตอรี่ รถยนต์ ออนไลน์ เขต มีนบุรี กทม. กรุงเทพมหานคร

แบตเตอรี่ รถยนต์ ออนไลน์ ประเทศไทย
ศูนย์บริการ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ร้าน บี.ที.แบตเตอรี่
คุณบุญเริ่ม อุปถัมภ์
69/135 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0 8 5-9 0 0 8 5 6 1


จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดีแบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ 

 

เว็บไซค์ : https://www.facebook.com/btbattery/?fref=ts

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

ขอขอบคุณ บริษัท เค บี แอล เครน แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

" ใ น บ า ง ธุ ร กิ จ แ บ ต เ ต อ รี่ ก็ เ ป็ น ต้ น ทุ น
แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ สิ้ น เ ป ลื อ ง ถ้ า ไ ม่ รู้ จั ก ใ ช้
แ ล ะ บ ำ รุ ง รั ก ษ า อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง . . . "


ขอขอบคุณ คุณธัญญา รัตน์นิยมชัย ผู้บริหาร
บริษัท เค บี แอล เครน แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
519 หมู่ 6 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 023243299, 023243295-7,
0819076946, 0814223608
เว็บไซด์ : http://www.kblcrane.com/


ที่ไว้วางใจใน แบตเตอรี่คลินิก เลือกเครื่องฟื้นฟู BCT-10
เพื่อใช้ในงาน preventive M/T แบตเตอรี่ทั้งหมดในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ และ ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นครับ
 

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

สาขาคลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

BATTERY CLINIC
สาขาคลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา


ฮาน่า แบตเตอรี่ คลินิก
คุณสาวิทย์ จรกา
47/82 หมู่ 2 ต.คลองนา อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา24000
โทร. 0 8 8 - 2 1 8 6 2 7 1

จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ โทร. 0 8 8 - 2 1 8 6 2 7 1
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic


 

กลับสู่หน้าหลัก