วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

สาขากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

BATTERY CLINIC
สาขากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณชาตรี  เลิศเกษตรวิทยา
อ.กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 0 8 1 - 7 3 6 5 0 9 4

จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ คุณชาตรี โทร. 0 8 1 - 7 3 6 5 0 9 4

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic  

กลับสู่หน้าหลัก

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

สาขา อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

BATTERY CLINIC
สาขากันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ


คุณเอนก ยอดอินทร์
71 ม.5 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ 33130
โทร. 0 8 6-8 8 8 0 0 4 8จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ โทร. 0 8 6-8 8 8 0 0 4 8
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/02/blog-post_901.htmlกลับสู่หน้าหลัก

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

สาขาอำเภอเมือง(ต.ท่าศาลา) จังหวัดเชียงใหม่

BATTERY CLINIC
สาขาอำเภอเมือง(ต.ท่าศาลา)
จังหวัดเชียงใหม่

ร้านโชคทวีแบตเตอรี่
คุณประสิทธ์ สุวรรณสิงหราช
1/1 ถนนอนุวิถี ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 089-8528985

จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ คุณประสิทธ์ โทร. 089-8528985

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่หน้าหลัก


วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

ขอขอบคุณ บริษัท เอ็ม.จี.บี. เวิลด์ฟู้ด จำกัด

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจใน"แบตเตอรี่คลินิก"
บริษัท เอ็ม.จี.บี. เวิลด์ฟู้ด จำกัด
ผู้ผลิตขนมอร่อย จ.ชลบุรี "ตรามงกุฏ"
140/1-2 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร : 038-271-979  , 038-283-979  , 038-274-979  ,
038-275-979 , 038-285-979

อีเมล : mongguth@gmail.com
http://mongguth.com/index.html


 
 
 
 
 
 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic
 


วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

สาขากบินทร์บุรี(หนองกี่) จ.ปราจีนบุรี

BATTERY CLINIC
สาขากบินทร์บุรี(หนองกี่) จ.ปราจีนบุรี
คุณสกุลศรี  สุขวัฒน์
351/61 หมู่ 9 หมู่บ้านทิพยวรรณ 2
ต.หนองกี่  อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี  25110
โทร. 0 8 9 - 9 3 2 3 4 9 8

จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ โทร. 0 8 9 - 9 3 2 3 4 9 8

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic


กลับสู่หน้าหลัก


สาขากันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

BATTERY CLINIC
สาขากันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ


ร้านดวงพรเจริญอะไหล่
คุณดวงพร  สะอาด
355/16  ม.14  ต.ดูน
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โทร. 0 9 3 - 5 6 0 2 6 6 0

จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ คุณดวงพร โทร. 093-5602660

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic

กลับสู่หน้าหลัก


วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

ขอขอบคุณ คุณชีรชน วชิราคม

ขอขอบคุณ คุณชีรชน วชิราคม
ที่ไว้วางใจในเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
ของเรา เพื่อใช้ในการฟื้นฟูปรับสภาพ
แบตเตอรี่รถยนต์ภายในองค์กร
หจก. ซิวิค เคมิคอล
28/1 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร9
ซ.30  แย ก 15 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-3281464-6 , 081-8694811


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

สาขาสารภี จ.เชียงใหม่

BATTERY CLINIC
สาขาสารภี จ.เชียงใหม่

คุณสันติ ประมาพันธ์
บจก.ลีเมอร์
17/3 หมู่2 ถ.วงแหวนรอบ3
ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
 โทร. 0 8 1 - 8 8 2 2 7 7 4 
 
จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ คุณสันติ  โทร. 0 8 1 - 8 8 2 2 7 7 4

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic
 
 
  
 
 
 

  
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่