วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ศูนย์บริการแบตเตอรี่คลินิกประเทศไทย


ศูนย์บริการแบตเตอรี่คลินิก(ประเทศไทย)คลิกที่รูปด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมใน facebook ครับ

      ตลาดแบตเตอรี่มือสอง.jpg

BATTERY CLINIC WEBSITEดูใน link ด้านล่างครับ

ศูนย์บริการแบตเตอรี่คลินิก(ประเทศไทย) ดูใน link ด้านล่างครับ
http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

ภาคเหนือ
1. อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/02/battery-clinic_16.html
2. สาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่-----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/02/battery-clinic_7164.html
3. สาขาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/07/battery-clinic_07.html
4. สาขาอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/07/battery-clinic_8685.html
5. สาขาเนินมะปราง จ.พิษณุโลก--------> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2011/08/battery-clinic_25.html
6. สาขาอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก--------http://www.gasforcars.net/news_detail.php?n_id=2293
7. สาขาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์--------> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/07/battery-clinic.html
8. สาขาลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/01/battery-clinic_133.html
9. สาขาแม่สอด จังหวัดตาก----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/08/battery-clinic_25.html
10. สาขาอำเภอเมือง จังหวัดน่าน ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/09/battery-clinic.html
                                                                                     http://www.facebook.com/home.php#!/nancolola
11. สาขาอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/11/picture.html
12. สาขาอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/11/battery-clinic_21.html
13. สาขาบ้านธิ จังหวัดลำพูน ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/01/blog-post_29.html
14. สาขาสูงเม่น จังหวัดแพร่ ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/03/blog-post_1545.html
15. สาขาแม่สาย จังหวัดเชียงราย ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/03/blog-post_8959.html
16. สาขาขุนตาล จังหวัดเชียงราย ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/09/blog-post_2.html
17. สาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/09/blog-post_71.html    
18. ลูกค้าจังหวัดกำแพงเพชร(ไร่อ้อยศรีมงคล)----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/10/blog-post.html 
19. สาขาสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/01/blog-post_2.html
20. สาขาเมืองเชียงใหม่(ต.ท่าศาลา) ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/01/blog-post_22.html
21. สาขาอำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/02/blog-post_10.html 
22. สาขา อ.เมือง จ.พิษณุโลก ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/06/blog-post_522.html 
23. สาขาท่าวังตาล จ.เชียงใหม่ ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/08/blog-post_40.html
24. สาขาปากชม จ.เลย ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/01/blog-post_16.html
25. สาขาหนองฉาง จ.อุทัยธานี ---->http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/02/blog-post_27.html
26. สาขาท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ---->http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/03/blog-post.html
27. สาขาท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ---->http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/03/blog-post_20.html
28. สาขา อ.เมือง(แม่เหียะ) จ.เชียงใหม่ ---->http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/07/blog-post_17.html
29. สาขาโป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ---->http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/08/blog-post_14.html
30. ลูกค้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ---->http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/10/blog-post_8.htm
31. สาขาน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ---->lhttp://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/05/blog-post_98.html NEW
32. สาขา อ.เมือง 2 จ.ลำปาง ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/11/blog-post_1.html 
33. สาขา อ.พาน จ.เชียงราย ---->http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/02/blog-post_417.html NEW
34. สาขา อ.เมือง จ.ตาก ---->http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/11/blog-post_16.html NEW
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. สาขาตระกาลพืชผล จ.อุบลราชธานี-> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/01/battery-clinic_9577.html
2. สาขาอำเภอเมืองจ.อุบลราชธานี----http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/02/battery-clinic_615.html
3. สาขาอำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ---http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/01/battery-clinic_20.html
4. สาขาอำเภอเมือง จ.กาฬสินธ์ -----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/05/battery-clinic_19.html
5. สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา -----http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/07/battery-clinic_1214.html
6. สาขาโนนสูง จ.นครราชสีมา----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2011/08/battery-clinic_26,html
7. สาขากันทรลักษ์ จ.ศรีสระเกษ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/02/battery-clinic.html
8.สาขาวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/02/battery-clinic_08.html
9.สาขาลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์---> http://theptanachap.com/
10. สาขาอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสระเกษ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/12/battery-clinic_23.html
11. สาขาอำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/12/battery-clinic_2748.html
12. สาขาคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร---http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/05/blog-post_9120.html 
13. สาขาสนม จ.สุรินทร์---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/05/battery-clinic.html 
14. สาขากาบเชิง จ.สุรินทร์---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/06/blog-post_4004.html 
15. สาขาเมืองนครราชสีมา---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/06/blog-post_6045.html 
16. สาขาอำเภอเมือง จ.มุกดาหาร---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/07/blog-post_14.html
17. ลูกค้าการไฟฟ้าเขต 2---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/07/2-0324.html
18. สาขาหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/08/blog-post_13.html
19. สาขาพังโคน จ.สกลนคร---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
20. สาขากันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/01/blog-post_4110.html
21. สาขาวารินชำราบ(เมืองศรีไค) จ.อุบลฯ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/03/blog-post_28.html
22. สาขาปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/04/blog-post_2.html
23. ลูกค้า อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
24. สาขาเมืองหนองคาย---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/07/blog-post_6434.html
25. สาขาเมืองขอนแก่น---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/08/blog-post_44.html
26. สาขา อ.เมือง จ.นครราชสีมา---https://www.facebook.com/esanbattery
27. สาขา อ.เมือง จ.สกลนคร---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/12/blog-post_1.html
28. สาขากาบเชิง(แนงมุด) จ.สุรินทร์---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/01/blog-post_14.html
29. สาขาขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/01/blog-post_21.html
30. สาขา อ.เมีอง(โพนทอง) จ.กาฬสินทร์---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/01/blog-post_22.html
31. สาขานาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/03/blog-post_23.html
32. สาขาโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด---> http://batteryclinic-th.blogspot.sg/2015/05/blog-post.html
33. สาขาบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์---> http://batteryclinic-th.blogspot.sg/2015/05/blog-post_5.html
34. สาขาในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/06/blog-post_17.html
35. สาขาศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/06/blog-post_26.html
36. สาขาชานุมาน จ.อำนาจเจริญ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/07/blog-post.html
37. สาขาหนองบัว จ.หนองบัวลำภู---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/07/blog-post_66.html
38. สาขาปากช่อง2 จ.นครราชสีมา---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/08/2_4.html
39. สาขาเมืองนครราชสีมา3 จ.นครราชสีมา---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/08/3.html
40. สาขาสีคิ้ว จ.นครราชสีมา---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/08/blog-post_90.html
41. สาขา อ.เมือง จ.สุรินทร์---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/04/blog-post_432.html
42. สาขาชุมแพ จ.ขอนแก่น---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/10/blog-post_5.html NEW
43. สาขากระนวน จ.ขอนแก่น---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/10/blog-post_9.html NEW
44. สาขา อ.เมือง 2 จ.ขอนแก่น---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/06/2.html NEW 
45. สาขาคูเมือง จ.บุรีรัมย์---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/05/blog-post_29.html NEW
46. สาขา อ.เมือง 2 จ.นครพนม ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/04/2.html NEW
47. สาขากันทรารมย์ 2 จ.ศรีสะเกษ ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/01/blog-post_92.html NEW
48. สาขา อ.เมือง 2 จ.ชัยภูมิ ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/03/blog-post_169.html NEW
49. สาขาบ้านแพง จ.นครพนม ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/01/blog-post.html NEW  
50. สาขา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/11/blog-post_17.html NEW
51. สาขาเซกา จ.บึงกาฬ ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/10/blog-post_20.html NEW
52. สาขา อ.เมือง จ.นครพนม ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/10/blog-post_16.html NEW
ภาคกลาง
1. สาขาอำเภอเมือง จ.สิงห์บุรี ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/01/battery-clinic_05.html
2. สาขาบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ------> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2011/09/battery-clinic_18.html
3. สาขาเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี--> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/01/battery-clinic_910.html
4. สาขาพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม > http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/01/battery-clinic_9092.html
5. สาขาบางแค กรุงเทพมหานคร ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/05/battery-clinic.html
6. สาขาพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา -> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/01/battery-clinic_19.html
7. สาขาลำลูกกา จ.ประทุมธานี----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/02/battery-clinic_07.html
8. สาขาอำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ -> http://www.siambig.com/shop/index.php?shop=BatteryService
9. สาขาบางบ่อ จ.สมุทรปราการ----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/05/battery-clinic_20.html
10. สาขาสำโรง จ.สมุทรปราการ --> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/01/battery-clinic_7181.html
11. สาขาอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2011/09/battery-clinic_09,html
12. สาขาบางพลี จ.สมุทรปราการ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/11/battery-clinic_8970.html 
13. สาขาบางปะอิน(ร้าน ศ.มงคลแบตเตอรี่) จ.อยุธยา-----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/09/battery-clinic_28.html
14. ตัวแทนจำหน่าย กทม.-----> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/11/bct.html
15. สาขาด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/12/battery-clinic_6.html 
16. สาขาท่าสะอ้าน จ.ฉะเชิงเทรา---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/12/battery-clinic_8495.html 
17. สาขาชัยบาดาล จ.ลพบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/01/blog-post_6007.html
18. สาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/03/blog-post_6972.html
19. สาขาแฟลตปลาทอง จ.ปทุมธานี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/01/blog-post_19.html
20. สาขาเมืองนนทบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/03/blog-post.html
21. สาขามีนบุรี กรุงเทพมหานคร---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/03/battery-clinic.html
22. สาขารองเมือง กรุงเทพมหานคร---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/03/blog-post_23.html
23. สาขาศาลายา นครปฐม---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/04/blog-post.html
24. สาขาหนองแขม กรุงเทพมหานคร---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/04/blog-post_22.html 
25. สาขาคันนายาว กรุงเทพมหานคร---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/04/blog-post_2071.html 
26. สาขาเมืองฉะเชิงเทรา---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/05/blog-post.html 
27. สาขาหนองแขม(อู่ทองสุก ออโต้เซอร์วิส) ก.ท.ม---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/05/blog-post_3191.html 
28. ลูกค้า มีนบุรี กรุงเทพมหานคร---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/05/blog-post_6721.html 
29. ลูกค้า บางพลี สมุทรปราการ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/05/blog-post_1938.html
30. สาขาธัญบุรี จ.ปทุมธานี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/06/blog-post_1.html
31. สาขาบางเสาธง จ.สมุทรปราการ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/06/blog-post_4467.html
32. สาขาลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/06/blog-post_17.html
33. สาขารามอินทรา กรุงเทพมหานคร---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/06/blog-post_2858.html 
34. ลูกค้า สวนผึ้ง จ.ราชบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/06/blog-post.html 
35. สาขาคันนายาว(คู้บอน25) ก.ท.ม.---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/07/25.html 
36. สาขาพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/07/blog-post_25.html 
37. สาขาบางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/09/blog-post_6662.html
38. ลูกค้าย่านมีนบุรี กรุงเทพมหานคร---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/09/blog-post_835.html
39. สาขาแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/11/blog-post_925.html
40. สาขานครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/11/blog-post_6367.html
41. สาขาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/12/blog-post_8.html
42. ลูกค้าย่านสวนหลวง กรุงเทพมหานคร---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/01/blog-post_97.html
43. สาขาเชียงกงบางพลี จ.สมุทรปราการ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/02/blog-post_970.html
44. ลูกค้าย่านหัวลำโพง กรุงเทพฯ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/02/blog-post_3022.html
45. สาขาวชิรบารมี จ.พิจิตร---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/02/blog-post_21.html
46. สาขาจอมทอง กรุงเทพมหานคร---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/02/blog-post_8565.html
47. สาขากบินทร์บุรี(หนองกี่)จ.ปราจีนบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/01/12v-35lmin.html
48. สาขาบางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/03/blog-post_9.html
49. สาขามีนบุรี กทม.(ตุ้ยการช่าง)---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/06/blog-post_8327.html
50. สาขาวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/06/blog-post_28.html
51. สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/07/blog-post.html
52. สาขาเมืองกาญจนบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/07/blog-post_11.html
53. สาขาคลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/07/blog-post_26.html
54. สาขาสะพานสูง กรุงเทพฯ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/08/blog-post_82.html
55. ตัวแทนจำหน่าย ดินแดง กรุงเทพฯ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/12/blog-post_83.html
56. สาขาสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/11/blog-post_12.html
57. สาขาท่าม่วง จ.กาญจนบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/02/blog-post_25.html
58. สาขาเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/05/blog-post_20.html
59. สาขาเมืองปทุมธานี(ส.มั่นคงแบตเตอรี่)---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/05/blog-post_30.html
60. สาขาบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/06/blog-post.html
61. สาขาเปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/06/blog-post_31.html
62. สาขาบางใหญ่ จ.นนทบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/02/blog-post_3.html
63. สาขาศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/07/blog-post_59.html
64. สาขาท่ามะกา จ.กาญจนบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/07/blog-post_15.html
65. สาขาหนองจอก กรุงเทพฯ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/07/blog-post_31.html
66. สาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/07/blog-post_34.html
67. สาขาเสาไห้ จ.สระบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/08/blog-post.html
68. สาขาสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/08/2.html
69. สาขาบางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/08/blog-post_5.html
70. สาขาหนองจอก2 จ.กรุงเทพฯ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/08/blog-post_31.html
71. สาขา นวนคร กรุงเทพฯ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/09/blog-post.html
72. สาขามีนบุรี3 กรุงเทพฯ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/10/3.html
73. สาขา อ.เมือง จ.ลพบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/10/blog-post_65.html
74. สาขาพัฒนานิคม จ.ลพบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/05/blog-post_2.html NEW
75. สาขา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/04/blog-post_60.html NEW
76. สาขาบางเสาธง จ.สมุทรปราการ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/04/blog-post.html NEW
77. สาขา อ.เมือง จ.นครสวรรค์---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/03/blog-post_795.html NEW
78. สาขาบางบ่อ 2 จ.สมุทรปราการ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/03/2.html NEW
79. สาขา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/02/blog-post_901.html NEW
80. สาขาบางคอแหลม 2 กรุงเทพฯ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/02/blog-post_901.html NEW
81. สาขาวังน้อย พระนครศรีอยุธยา---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/02/blog-post.html NEW
82. สาขาศรีเทพ เพชรบูรณ์---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/01/blog-post_27.html NEW
83. สาขา อ.เมือง 2 จ.ฉะเชิงเทรา---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/01/blog-post_10.html NEW
84. สาขาสวนหลวง กรุงเทพฯ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/12/blog-post_25.html NEW
85. สาขาประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/12/blog-post.html NEW
86. สาขาพนมทวน จ.กาญจนบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/10/blog-post_52.html NEW
87. สาขา อ.เมือง 2 จ.ลพบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/10/blog-post_18.html NEW
88. สาขาเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/11/blog-post_10.html NEW
ภาคตะวันออก
1. สาขาอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี(ร้านบีพีแบตเตอรี่)---> http://www.bpbattery.com/default.asp
2. สาขาสัตหีบ จ.ชลบุรี--------> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/02/battery-clinic_28.html
3. สาขาพนัสนิคม2 จ.ชลบุรี ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/08/battery-clinic.html
4. สาขาอำเภอเมือง จ.ระยอง ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/11/battery-clinic_8970.html
5. สาขาแสนสุข จ.ชลบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/04/blog-post_5989.html
6. สาขาแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/04/blog-post_26.html
7. สาขาบางละมุง(ห้วยใหญ่) จ.ชลบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/07/blog-post_13.html 
8. สาขาเมืองระยอง 2 จ.ระยอง---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/08/2.html
9. สาขาพนัสนิคม จ.ชลบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/09/battery-clinic.html
10. ลูกค้าย่านบางปะกง จ.ชลบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/01/blog-post.html
11. ลูกค้าอำเภอเมือง จ.ชลบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/01/blog-post_21.html
12. สาขาศรีราชา(สุรศักดิ์) จ.ชลบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/08/blog-post_82.html
13. สาขาบ่อวิน จ.ชลบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/08/blog-post_26.html
14. สาขาอำเภอเมือง จ.ตราด---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/12/blog-post_17.html
15. สาขาท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/03/blog-post_6.html
16. สาขาเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง---> http://batteryclinic-th.blogspot.sg/2015/05/blog-post_7.html
17. สาขาปลวกแดง จ.ระยอง---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/10/blog-post_2.html
18. สาขาบางละมุง 2 จ.ชลบุรี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/10/blog-post_53.html NEW
ภาคใต้
1. สาขาป่าพะยอม จ.พัทลุง --------> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2011/09/battery-clinic_15.html
2. สาขาอำเภอเมือง จ.สงขลา-------> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/02/battery-clinic_4718.html
3. สาขาอำเภอเถลาง จ.ภูเก็ต-------> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2012/12/battery-clinic.html
4. สาขาอำเภอสะเดา จ.สงขลา -------> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/01/blog-post.html   
5. สาขาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/05/blog-post_7180.html 
6. สาขาเมืองนครศรีธรรมราช(ต.โพธิ์เสด็จ)---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/06/blog-post_13.html
7. สาขาเมืองพัทลุง---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/06/blog-post_6062.html
8. สาขาเมืองสุราษฏร์ธานี---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/07/blog-post.html 
9. สาขาเมืองนครศรีธรรมราช(ต.ในเมือง)---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/08/blog-post_20.html
10. สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/09/blog-post_28.html
11. ลูกค้าเมืองภูเก็ต(บ.ยูนิไทย เซาท์เทิร์น จก.) ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/10/blog-post_6148.html
12. สาขาบาเจาะ จ.นราธิวาส ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/11/blog-post.html
13. สาขาวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2013/12/blog-post_24.html
14. สาขากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/01/blog-post_29.html
15. สาขาอำเภอเมือง จ.นราธิวาส ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/04/blog-post_4.html
16. สาขาเบตง จ.ยะลา ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2014/12/blog-post_19.html
17. สาขาปากพะยูน จ.พัทลุง ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/01/blog-post.html
18. สาขา อ.เมือง จ.ระนอง ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/02/blog-post_11.html
19. สาขาคลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/03/blog-post_11.html
20. สาขาบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/03/blog-post_18.html
21. สาขาทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/08/blog-post_6.html
22. สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี 2 ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/03/blog-post_24.html
                                                 ---> https://www.facebook.com/taweesak.khwaengmek 
23. สาขาเกาะสมุย 3 จ.สุราษฎร์ธานี ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/06/3.html
24. สาขาอ่าวลึก  จ.กระบี่ ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/06/blog-post_9.html
25. ลูกค้า Phayam friend รีสอร์ท ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/06/phayam-friend.html
26. สาขาเทพา จ.สงขลา ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/07/blog-post_16.html
27. สาขาบ้านแหลม จ.เพชรบุรี ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/10/blog-post.html
28. สาขาย่านตาขาว จ.ตรัง ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/10/blog-post_6.html
29. สาขา อ.เมือง 3 จ.นครศรีธรรมราช ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/04/3.html NEW
30. สาขาโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/03/blog-post_55.html NEW
31. สาขาป่าพะยอม 2 จ.พัทลุง ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2016/01/blog-post_30.html NEW 
32. สาขาปะนาเระ จ.ปัตตานี ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/11/blog-post.html NEW
33. สาขาตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ---> http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/10/blog-post_28.html NEW


ต่างประเทศ

3. ประเทศมาเลเซีย -------http://batteryclinic-th.blogspot.com/2015/07/battery-clinic-malaysia-branch.html

กลับสู่หน้าหลัก