วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สาขาพนมทวน จ.กาญจนบุรี

BATTERY CLINIC
สาขาพนมทวน จ.กาญจนบุรี


ร้าน ปิงไดนาโม
คุณฐากร แดงเจริญ
143 หมู่8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี 71140  
โทร. 0 9 0-4 3 4 9 7 6 9


จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ โทร. 0 9 0 - 4 3 4 9 7 6 9
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinicกลับสู่หน้าหลัก

สาขาตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

BATTERY CLINIC
สาขาตะกั่วทุ่ง จ.พังงา


ร้าน ก.ยานยนต์แบตเตอรี่
คุณสมเกียรติ แช่ต้น
64/7 หมู่2 ต.โคกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
จ.พังงา 82140  
โทร. 0 8 8-7 6 5 6 5 0 0


จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ โทร. 0 8 8 - 7 6 5 6 5 0 0
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic


กลับสู่หน้าหลัก

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สาขาเซกา จ.บึงกาฬ

BATTERY CLINIC
สาขาเซกา จ.บึงกาฬ


คุณตรีทศ ศิริบุญนภา
51 หมู่ 11 ต.เซกา
อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
โทร. 0 9 5-9 3 9 6 4 5 1


จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ โทร. 0 9 5 - 9 3 9 6 4 5 1
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic
กลับสู่หน้าหลัก

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สาขาบางละมุง(ตะเคียนเตี้ย) จ.ชลบุรี

BATTERY CLINIC
สาขาบางละมุง(ตะเคียนเตี้ย) จ.ชลบุรี


คุณวิมุกข์ สายันต์
21/6 หมู่ 5 ต.ตะเคียนเตี้ย
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร. 0 8 1-8 6 2 6 4 7 0


จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ โทร. 0 8 1 - 8 6 2 6 4 7 0
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinicกลับสู่หน้าหลัก

สาขา อ.เมือง จ.ลพบุรี

BATTERY CLINIC
สาขา อ.เมือง จ.ลพบุรี


คุณสมบูรณ์ รัดแดง
126/3 หมู่ 8 ต.เขาพระงาม
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
โทร. 0 8 5-2 5 4 7 2 2 9


จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ โทร. 0 8 5 - 2 5 4 7 2 2 9
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic
กลับสู่หน้าหลัก

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สาขา อ.เมือง จ.นครพนม

BATTERY CLINIC
สาขา อ.เมือง จ.นครพนม


ร้านราชาประดับยนต์
คุณวิชัยยุทธ หัตถกุลโกวิท
217/1 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0 8 1-8 7 2 6 7 6 6


จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ โทร. 0 8 1 - 8 7 2 6 7 6 6
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic


กลับสู่หน้าหลัก

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สาขากระนวน จ.ขอนแก่น

BATTERY CLINIC
สาขากระนวน จ.ขอนแก่น


ร้านกุญแจทอง JPN
315 ม.11 ถ.มิตรบำรุง ต.หนองโก
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทร. 0 8 1-8 7 1 8 6 7 5


จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ โทร. 0 8 1 - 8 7 1 8 6 7 5
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic


กลับสู่หน้าหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลูกค้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจใน แบตเตอรี่คลินิก
คุณโด่ง จากเมืองพิษณุโลก เจ้าของธุรกิจหอพัก รีสอร์ท
เลือกใช้เครื่องฟื้นฟูในรุ่น BCT-20 กับงานฟื้นฟูแบตฯ
Deep cycle ในระบบโซล่าร์เซลล์ ที่ใช้ในธุรกิจครับ

ที่อยู่ลูกค้า
8888/49-50 ตึกสอาดห้องพักรายวัน
โครงการ บ.ข.ส.2 สี่แยกอินโดจีน
ต.สมอแข อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 8 1-9 3 0 7 1 1 8 
กลับสู่หน้าหลัก

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สาขา อ.เมือง จ.ลพบุรี

BATTERY CLINIC
สาขา อ.เมือง จ.ลพบุรี


คุณเอกภาณุ เปรมมณี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี  15000
โทร. 0 8 0-1 0 9 8 5 7 1


จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ โทร. 0 8 0 - 1 0 9 8 5 7 1
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinicกลับสู่หน้าหลัก