วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

สาขาแม่สาย จ.เชียงราย

BATTERY CLINIC
สาขาแม่สาย จ.เชียงราย
952/12 หมู่ 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ คุณบุญเรือง  โทร. 087-5779935

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic 

bct-10

 
images by free.in.thกลับสู่หน้าหลักสาขาสูงเม่น จ.แพร่

BATTERY CLINIC
สาขาสูงเม่น จ.แพร่
136/6 หมู่ 3 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ คุณอนุชิต  โทร. 080-1310688

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic


 
images by free.in.thbct-3


 
images by free.in.th

กลับสู่หน้าหลักสาขารองเมือง กรุงเทพมหานคร

BATTERY CLINIC
สาขารองเมือง กรุงเทพมหานคร
56 ซ.วัดสามง่าม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ คุณอุดม  โทร. 086-5111533

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic


 
images by free.in.thbct-3

 
images by free.in.th

กลับสู่หน้าหลักสาขามีนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร

BATTERY CLINIC
สาขามีนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร


คุณบุญเริ่ม อุปถัมภ์
69/135 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0 8 5-9 0 0 8 5 6 1


จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ  โทร. 0 8 5 - 9 0 0 8 5 6 1
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


กลับสู่หน้าหลัก

สาขาเมืองนนทบุรี

BATTERY CLINIC
สาขาเมืองนนทบุรี
หจก. เค เอส พี ลืสซิ่ง
49/7 หมู่ 9 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Email: jb_one23@hotmail.com 

จำหน่ายเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่
จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่มือสอง
จำหน่ายเครื่องวัดและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
รับบริการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสือมสภาพทุกชนิด
รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ให้ราคาดี


แบตเตอรี่เก่า เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไฟไม่เข้า ไม่มีกำลังไฟฟ้า
คุณอาจคิดได้ว่ามันเสื่อมสภาพ อย่าทิ้ง!นะครับ อาจไม่เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณยังไม่เชื่อ,อยากทดลอง,อยากมีความรู้ หรืออยากทำเป็นอาชีพ
นำแบตเตอรี่ที่คิดว่าเสีย มาให้เราลองตรวจรักษาดูสิครับ


ติดต่อ คุณกิตติศักดิ์  โทร. 089-9995266

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siambig.com/shop/index.php?shop=battery-clinic 

images by free.in.thbct-3

 
images by free.in.th

กลับสู่หน้าหลัก